Boyutların Tayini TS EN ISO 3126


AMAÇ VE KAPSAM

Bu deney prosedürü, boru ve bağlantı parçalarının boyutlarının belirlenmesine ait metodu kapsar. 

Boru ve bağlantı parçalarının, uygun ölçüm ekipmanlarıyla çapları, uzunlukları, et kalınlıkları, diklik ve geometrik sınırları ölçülür.Deney Görselleri


© Tüm Hakları Saklıdır. NETLAB | NETBOR