Karbon Siyahı Miktarı Tayini ISO 6964 TS 7792


Elementer halde bulunan C atomlarının miktarının tayin edildiği testtir. Karbon siyahı diğer adıyla is karası lastik sektörünün ana hammaddelerinden biridir. HDPE borularda kullanılmasının asıl amacı ise renklendirici özelliğinin yanı sıra UV-Stabilizatörü olarak kullanmaktadır.


Ağırlıkça % 2-2,5 arasındaki karbon siyahı miktarı, yer üstü uygulamalarında güneş ışığına maruz kalan borularda UV radyasyona karşı en etkin korumayı sağlamaktadır.AMAÇ VE KAPSAM

Bu deney prosedürü, poliolefinden yapılmış borular ve bağlantı elamanlarında karbon siyahını tayin etmek için bir metodu kapsar. 

Numunenin 550±50°C’de azot akımında 45 dakika süreyle pirolizi ve 900±50°C’de kalsinasyonudur.
Piroliz ve kalsinasyondan önce ve sonraki kütle farklarından karbon siyahı yüzdesi hesaplanır.

Deneyin Yapılışı:
Cihaz 550°C'ye ısıtılır.
Azot gazı açılarak istenen debiye getirilir.
Porselen kayık içine 1 gr malzeme tartılarak, ısıtma zonuna konur. Yaklaşık 45 dk bekletilir.
Porselen kayık çıkartılarak tartılır ve desikatöne alınır.
Cihaz 900°C'ye ısıtılır.
Kayıkçık tekrar cihaza konur ve 15-20 dk bekletilerek malzemede karbon siyahı dışındaki tüm bileşenler uçurulur.
Porselen kayık çıkarılır ve desikatörde sabit tartıma gelene kadar bekletilir, ardından tartılır.
Standartta verilen formül uygulanarak % karbon siyahı miktarı bulunur.
TS EN 12201-2 standartlarına göre karbon siyahı miktarı ağırlıkça % 2-2.5 olmalıdır.Deney Görselleri


© Tüm Hakları Saklıdır. NETLAB | NETBOR