MFR- Kütlesel Akış Hızı Tayini TS EN ISO 1133-1


AMAÇ VE KAPSAM

Bu deney prosedürü, belirli sıcaklık ve yükleme şartlarında, erimiş termoplastik malzemelerin kütlesel akış hızının (MFR) tayini için uygulanan işlemi kapsar.

Bu metotta bir deney numunesinin önceden belirlenen sıcaklık, yük ve ekstrüzyon plastometresinin kovanındaki piston konumu şartlarında, belirli uzunluk ve çaptaki kalıptan akan erimiş reçinenin ekstrüzyon hızının gr/10 dakika olarak ölçülmesi.

MFR değeri, polimer zincirlerinin boyuna, molekül ağırlığına, viskozitesine bağlıdır. ve 0.20-1.40 g/10dk değerleri arasında olması gerekir.

HDPE hammadde de özellikle 0.20 değerine yakın olması istenilen bir durumdur. Çüünkü MFR değerinin düşmesi yoğunluğun, molekül ağırlığının, % kristalite değerinin ve dolayısıyla viskozitenin artması demektir.

Tüm bunlar da nihai ürünün mekaniksel dayanımını artırmaktadır.


Deneyin Yapılışı:

Cihaz 190°C'ye ısıtılır.
Test edilecek malzeme parçaları (yaklaşık 3-5 g) cihazdaki çeliik silindir içine boşaltılır.
Kesilen 1-2 parça haricindeki 5 parça tartılır, ortalaması alınır ve standartta verilen formülde yerine konarak g/10 dk cinsinden MFR değeri bulunur.
TS EN 12201-2 standartlarına göre hammadde ve üretilen boru MFR değerindeki sapma %20'yi geçmemelidir.Deney Görselleri
© Tüm Hakları Saklıdır. NETLAB | NETBOR