Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN 12099


AMAÇ VE KAPSAM

Bu deney prosedürü, polietilen (PE) boru malzemelerinin 105°C de uçucu madde muhtevasının tayini için bir deney metodunu kapsar. 

Bu deney metodu, verilen bir sıcaklıktaki etüve konulan bir deney parçasının kütle kaybının tayini esasına dayanır.Deney Görselleri
© Tüm Hakları Saklıdır. NETLAB | NETBOR