Pigment Veya Karbon Siyahının Dağılım Derecesinin Tayini TS ISO 18553 TS 6688 BS 2782-8 Metot 823A


Karbon siyahının malzeme içerisinde homojen bir şekilde dağılmaması durumunda, bazı bölgeler güneş radyasyonu ve ısı gibi çevresel şartlara karşı korumasız kalacaktır. 

Korumasız alanlar ise zayıf noktalar olup bu noktalardan malzeme diğer yerlere kıyasla çok daha hızlı şekilde bozulmaya başlayacaktır. İlave olarak malzeme gevşekleşir ve çatlama başlama noktası oluşturur. Bu nedenle malzemenin homojen dağılımı hayati öneme sahiptir.


AMAÇ VE KAPSAM

Bu deney prosedürü, polietilen malzemelerdeki pigment ve karbon parçacıklarının büyüklüğünü ve dağılım derecesinin tayinini kapsar. 

Hammadde veya borudan alınan küçük parçalar ısıtılır ve mikroskop lamelleri arasına sıkıştırılarak bir mikroskopta karbon miktarı ve dağılım derecesi belirlenir.

Deneyin Yapılışı:
Kontrol edilecek malzeme x 100 büyütme altında miktoskopta incelenir.
TS EN 12201-2 standartlarına göre dağılım derecesi derece 3'ten küçük olmalıdır.Deney Görselleri
© Tüm Hakları Saklıdır. NETLAB | NETBOR